under_label
جمعه 26 شهريور 1400 | 1400/06/26

پاور میتر با قلم نوری

پاور میتر با قلم نوری
  • دسته بندی پاور میتر فیبر نوری
  • وضعیت محصول موجود
افزودن به سبد خرید

 قیمت پاور میتر فیبر نوری : پاورمترها Powermeter دستگاه تستر فیبر نوری هستند که برای محاسبه توان ، انرژی، توان اکتیو و راکتیو، فاکتور توان و اندازه‏گیری  ولتاژ، جریان طراحی گردیده ‏اند . همانطور که میدانید توان ، معرف انرژی در واحد زمان میباشد و با واحد وات اندازه گیری میشود و در الکتریسیته از حاصل ضرب ولتاژ در جریان به دست می‏اید. این در حالی است که در سیستمهای الکتریکی ، خصوصا در جریان متناوب نیاز به آنالیز بسیاری از فاکتورها میباشد که در تولید و نحوه انتقال انرژی و مصرف آن در تجهیزات الکتریکی بسیار موثر میباشند . پاور آنالایزر یا هارمونیک آنالایزر برای اندازه گیری چنین پارامترهائی نظیر ولتاژ ، جریان ، اغتشاش هارمونیک و بسیاری از پارامترهای کیفی توان طراحی شده اند. این تجهیز به همراه نرم افزار برای آنالیز ، و همچنین پراب و کلمپ جهت اندازه گیری جریان و ولتاژ سه فاز میباشد . پس از انجام عملیات فیوژن فیبر نوری با استفاده از پاور متر، توان عبوری از فیبر نوری را اندازه گیری می نماید.  optical power meter 

نوع کالا:ماتی متر فیبر نوری

کارایی:پاور میتر وقلم نوری 5کیلومتر در یک دستگاه

مدل : skycom top- 350 d 

طول موج:800nm-1700nm 

طول موج استاندارد:850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 

کانکتورنوری :sc/fc/st 

وزن:240گرم 

تعداد باتری :3

 قیمت پاور میتر فیبر نوری : پاورمترها Powermeter دستگاه تستر فیبر نوری هستند که برای محاسبه توان ، انرژی، توان اکتیو و راکتیو، فاکتور توان و اندازه‏گیری  ولتاژ، جریان طراحی گردیده ‏اند . همانطور که میدانید توان ، معرف انرژی در واحد زمان میباشد و با واحد وات اندازه گیری میشود و در الکتریسیته از حاصل ضرب ولتاژ در جریان به دست می‏اید. این در حالی است که در سیستمهای الکتریکی ، خصوصا در جریان متناوب نیاز به آنالیز بسیاری از فاکتورها میباشد که در تولید و نحوه انتقال انرژی و مصرف آن در تجهیزات الکتریکی بسیار موثر میباشند . پاور آنالایزر یا هارمونیک آنالایزر برای اندازه گیری چنین پارامترهائی نظیر ولتاژ ، جریان ، اغتشاش هارمونیک و بسیاری از پارامترهای کیفی توان طراحی شده اند. این تجهیز به همراه نرم افزار برای آنالیز ، و همچنین پراب و کلمپ جهت اندازه گیری جریان و ولتاژ سه فاز میباشد . پس از انجام عملیات فیوژن فیبر نوری با استفاده از پاور متر، توان عبوری از فیبر نوری را اندازه گیری می نماید.  optical power meter  مدل : skycom top- 350 d  طول موج:800nm-1700nm  طول موج استاندارد:850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650  کانکتورنوری :sc/fc/st  وزن:240گرم  تعداد باتری :3

تجهیزات فیبر نوری